Välkommen till Föreningen Grön Nystart!

Vår ambition är att driva Grön opinionsbildning under organiserade former.

Vi tycker grön ideologi och grön politik förtjänar ett bättre öde än att förnekas och förglömmas. Grön ideologi och politik tillhör framtiden inte bara för det parti eller den kraft som vill ta den på allvar. Grön politik och ideologi ger människor ett löfte om ett annat samhälle och en annan värld. Helt motsatt de besvikna rörelserna mot högerpopulism och nationalism.

I en tid då nyliberalismen står naken inför våra framtida utmaningar. När människor ropar efter politiska alternativ som vill ”göra om och göra bättre” är en tydlig grön ideologi och grön politik något att både försvara och sluta upp bakom. Inte bara i glansiga partiprogram och i den politiska retoriken. Föreningen Grön Nystart vill sporra till mod, engagemang och en levande opinionsbildning om grön politik. Hela berättelsen oavsett vilka enskilda intressen den påverkar eller involverar.

Välkommen!

Leif Engström

Ordförande