Miljöpartiet är inte längre ett fredsparti

Vi har tidigare skrivit, här på Grön Nystart, om Rasmus Lings utfall mot fredsdemonstrationen i Göteborg. Miljöpartiet skapades en gång ur freds- och miljörörelsen och har genom historien haft just fredsfrågor som en paradgren. Men någonting har hänt inom Miljöpartiet. Först röstade dom igenom värdlandsavtalet. Dom motsatte sig inte militärövningen Aurora som just nu pågår tillsammans med flera NATO-länder. Rasmus Ling går ut i Göteborgsposten och försöker demonisera fredsdemonstrationen mot Aurora. Men det finns fler inom MP som inte vill kännas vid partiets ursprung ur fredsrörelsen.

Det finns en facebookgrupp som heter Miljöpartister i Sverige där många miljöpartister samlas för att diskutera politik. Jag tänkte citera några rader ur en diskussion där:

Jakob Wedman (Social- och utbildningsnämnden):

Nu pågår försvarsmaktsövning Aurora 17 och det är ett utmärkt tillfälle att lyfta fram hur mycket bättre den nuvarande regeringens försvarspolitik är jämfört med den tidigare borgerliga regeringens. De borgerliga avskaffade värnplikten vilket ledde till en havererad personalförsörjning. De minskade försvarsanslaget men utan motsvarande reduktion av utgifterna och resultaten blev att försvaret kostade pengar utan särskild stor effekt. Det här gör att oppositionen har (borde ha) en mycket låg trovärdighet när det gäller försvarsfrågor. Nu har regeringen ett tydligt fokus på Försvarsmakten huvuduppgift, försvaret av Sverige, och vi övar hela Försvarsmakten samtidigt och har tagit upp den gamla totalförsvarstanken som även leder till bättre civil krisberedskap.

Mitt förband, 177, hemvärnsgranatkastarplutonen från Dalarna, har vår årliga krigsförbandsövning nu som en del av Aurora 17 och istället för att öva i Falun eller Älvdalen övar vi på Gotland. Vår övning har varit mycket bra och idag fick jag förtroendet att som eldledare utföra en granatkastarskjutning med vår kung som besökare. Det känns riktigt bra att vi nu är med i en regering som gör skillnad, även när det gäller försvaret.

(Jag är för närvarande på övning och kommer inte att kunna svara på eventuella kommentarer förrän jag kommer hem efter avslutad övning)

Man skulle nu kunna tro att han skulle få en del kritik, av ledande miljöpartister, med tanke på att hans barnsliga förtjusning över att få leka krig, rimmar illa med Miljöpartiets ursprung och partiprogram.

Då kommer följande kommentar från Fredrik Leijerstam, (1:e vice ordförande i landstingsfullmäktige. Ledamot i Vårdstyrelsen, Uppsala):

Mycket bra inlägg. Hälsar en annan miljöpartist och hemvärnsman, i befattning som bataljonsläkare i 21. HvBat

Om det nu stannade där… men icke. Även Jon Karlfeldt (Före detta sammankallande i partistyrelsen och kandidat till riksdagen) hade några ord att säga:

Alldeles oavsett vad vi anser att Sverige borde ha för typ av militärt försvar och vad det borde ägna sig åt så tänker jag att vi borde kunna enas kring att de resurser vi avsätter skall matcha det uppdrag vi belutar om. Så har det under lång tid inte varit. Att driva en minskning (eller ens icke-ökning) av resurserna utan att också driva frågan om ett förändrat uppdrag är inte seriöst – lika lite som att det är att säga att försvaret ska klara med utan att skjuta till pengarna. Givet att vi accepterat nuvarande inriktning för försvaret tycker jag att det är utmärkt att vi tillför mer resurser, så att diskrepansen blir mindre. Skull vi i framtiden förhandla fram en förändrad inriktning kan – och bör – finansieringen då anpassas därefter.

Även om Jon är betydligt mer slipad än dom två andra i sitt uttalande så säger han att nu när vi röstat för vår nya försvarsinriktning, tillsammans med NATO, så skall vi inte snåla med pengar åt dom. Låter detta verkligen som Miljöpartiet?

Det blir mer och mer klart för mig att Miljöpartiet idag helt har kastat loss från både ursprung och partiprogram och blivit ett helt annat parti. Detta bör väljare veta om 2018. Dom borde verkligen inte bli lurade att rösta på ett parti som säger en sak men tycker och agerar enligt en helt annan agenda.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *