Är partistyrelsen i Miljöpartiet för eller emot CETA?

Gästskribent: Jenny Nilsson, lokalt språkrör Mp Örnsköldsvik.

Miljöpartiet har under mandatperioden fått kompromissa bort många av sina gröna kärnfrågor. En av dom frågor som ännu inte avgjorts är frågan om CETA-avtalet. CETA-avtalet är ett frihandelsavtal med Kanada som innehåller komponenter som får varje nyliberal att hoppa upp och ner av lycka. Däribland komponenter som investeringsskyddsklausuler som byter namn med jämna mellanrum allt eftersom kritiken mot dom ökar. Innehållet ändras dock inte nämnvärt. Just nu heter den klausulen visst ICS.

Den gröna rörelsen i världen är starkt kritiska till avtal av denna typ. Detta p g a att statens makt minskar och dom globala storföretagens ökar. Det finns klara risker att demokratiska beslut hindras om vi skriver på avtal med denna typ av innehåll.

I Miljöpartiet har det dock varit väldigt luddigt hur dom ledande politikerna faktiskt ställer sig i denna fråga. Det är idag ingen hemlighet att Jonas Eriksson, som är riksdagsgruppens sammankallande, är klart för CETA-avtalet eftersom att han själv öppet säger det. Men när det gäller partistyrelsen har det varit väldigt otydligt hur dom olika ledamöterna ställer sig.

Det finns inom Miljöpartiet många kritiker till CETA-avtalet och på kongressen 2017 låg bl a en motion som hette:  “Befria oss från maktförskjutande avtal av typen CETA/TTIP/TISA”. Där la partistyrelsen fram ett eget förslag till att sats som löd: “att MP ser negativt på att handelsavtal inbegriper investeringsskyddsdomstolar och liknande tvistlösningsmekanismer, som ger företag särskilda rättigheter att stämma stater utanför den normala rättsprocessen för att de fattar demokratiska beslut till skydd för miljö, hälsa och välfärd”

I och med att partistyrelsen själva skrivit denna att-sats så borde vi väl ändå känna lugnet? Vi borde kunna känna att Miljöpartiet kommer att stå på barrikaderna och skrika “STOPPA CETA”. Men det är märkligt tyst på den fronten.

På årets kongress mötte jag en för mig då helt okänd riksdagsledamot. Vi kom i samtal om CETA och hen hade ett och annat att säga kring förfarandet och turerna angående CETA. Bland annat berättade hen följande: ett utlåtande från regeringen hade skickats till EU, ett utlåtande som grundats på undermåligt material och kunskapsbrister. När det stod klart att så var fallet, berättade riksdagsledamoten vidare, att de blivit försäkrade om att utlåtandet (som varit positivt) var preliminärt och att efter kommerskollegiets utredning skulle man skicka in ett nytt utlåtande/ställningstagande.

Så kom då denna utredning, som enligt initierades utsago, visade att många svenska myndigheter såg brister och negativa aspekter kring CETA.

Riksdagsledamoten mfl (oklart för mig om det var RG) vände sig då till ledningen med frågan om när man nu skulle skicka in en ny skrivelse kring handelsavtalet, när korten kring CETA nu låg på bordet, och hur detta utlåtande nu skulle lyda? Men hen möttes av det häpnadsväckande svaret att : nej, det skulle inte bli något nytt utlåtande, det man redan skickat in skulle gälla (!!)

Detta trots att första utlåtandet/skrivelsen som skickats var grundat på fakta – och kunskapsbrist samt ett löfte om att detta varit preliminärt.

Riksdagsledamoten skrädde inte orden, hen uttryckte att förfarandet var förkastligt och avslutade med orden att det är inget annat än en skendemokrati att saker och ting får skötas så här illa!

Och här befinner vi oss nu, i en situation där oroade aktiva medlemmar, som jag själv, vill veta om ledningen kraftfullt avser att ta ett tydligt avståndstagande mot CETA. Jag vill känna mig trygg och försäkrad om att Mp ledningen gör allt vad de kan för att förhindra detta avtal.

Det känns i nuläget svårt att lita på ledningen när frontpersoner som finansmarknadsminister Per Bolund är uttalat positiv till CETA  (11 min in på klippet finns utfrågning om CETA).

Det har också framkommit uppgifter om att det kan finnas många ledamöter i PS som är för CETA. Att de ser en hel del negativ med dessa handelsavtal, men tydligen inte tillräckligt mycket negativt för att vara emot. Om det är så att många inom PS ser positivt på CETA,  och med finansmarknadsminister P. Bolund i spetsen ska handha ärendet så blir det väldigt svårt att tro att Mp riks kommer verka för ett stopp av detta förödande så kallade “frihandelsavtal”.

Jag vill å det bestämdaste påminna .och upplysa ledningen från vem de har mandat att verka för i denna stora viktiga demokrati fråga. Här duger det inte att vara luddig och otydlig.

Det finns, efter samtal med olika människor med insyn, fog för misstanke om att PS förslag till kongressen inte var något annat än en strategisk maskerings *make over* , där man försöker få det att låta som att en majoritet i ledningen (PS) är “emot” fast man i själva verket är för.

Det finns endast ett sätt för PS att bevisa att det inte finns fog för dessa misstankar.

Redovisa för medlemmarna och väljarna hur en majoritet i PS ställer sig till CETA!!

Besvara frågan: Är en majoritet i PS för eller emot ?? Ja eller nej är de enda raka korrekta svaren att ge här. Hur ska vi annars kunna vara trygg med att ledningen jobbar hårt för att förhindra avtalet. Ett positivt utlåtande är redan skickat och trots att det är grundat på ett dåligt underlag avser man inte att göra ett nytt. Samtidigt som vi har ett tandlöst kongressbeslut som säger att man ställer sig negativ till CETA – men att ställa sig negativ till något är inte att tydligt ta ställning för eller emot. Mp var negativ mot värdlandsavtalet också, men tog aldrig ställning mot det där heller. Ska CETA bli som med värdlandsavtalet, ytterligare ett haveri bort från de gröna värderingarna?

Eller kommer man göra om och göra rätt nu ?

Fotnot: sedan denna text skrevs har jag lämnat partiet, och kan inte längre anses betraktas som en aktiv medlem som har rätt att ställa krav på Mp ledningen, men det förändrar inte det faktum att jag faktiskt här talar för något som många Mp:are kräver ett tydligt, öppet ärligt svar på. Om Mp är mån om sina aktiva medlemmar bör de tänka efter väldigt noga kring CETA, fler kommer lämna om Mp riks sviker i CETAfrågan. Min motivering till varför jag lämnat finns att läsa här

Jenny Nilsson f.d aktiv i Mp.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *