ÄR DET INTE DAGS ATT GÅ VIDARE NU BIRGER SCHLAUG?

Av Leif Engström

Många är vi som i åratal kritiserat ett parti som inte längre är det miljöparti vi känt. Men diskussionen om huruvida MP är ett radikalt miljöparti eller inte är numera ganska överflödig. Partiet är ett mittenparti likt andra, om än med en något grönare profil. Partiet har synats och fått bekänna färg så varför fortsätta kritisera MPs politik som om partiet fortfarande vore en del av en grön rörelse?

PROCESSEN HAR PÅGÅTT LÄNGE
Utvecklingen mot ett (ny)liberalt mittenparti påbörjades långt före partiet bildade regering – en gradvis förändring som faktiskt pågått i över 10 år. Men frågan är då varför reaktionen och de interna protesterna blev så kraftiga först efter en tids regerande?
Det enkla svaret är att kompromisserna i regering blev för stora – men det är absolut inte hela sanningen. Det lite djupare svaret på frågan hänger ihop med MPs historia och partiets röstmaximering fram till 2014

Fortsätt läsa ÄR DET INTE DAGS ATT GÅ VIDARE NU BIRGER SCHLAUG?

Vad kommer att finnas kvar av miljöpartiet efter sommaren?

Skriven av: Kent Holmkvist

Jenny Nilsson, språkrör i Ö-vik, lämnar nu miljöpartiet. Och hon gör det med pukor och trumpeter och en svidande kritik av ledningen i Miljöpartiet. Hon skriver bl a:

Jenny Nilsson, numera fd språkrör för Miljöpartiet i Örnsköldsvik

Härmed går jag ut ur miljöpartiet. Jag kan inte längre stödja ett parti som tänker rösta ja till CETA, sålt brunkol, accepterar värdlandsavtalet m.m. och som har en sådan usel hantering av internkritiken och konsekvent vägrar ta till sig framförd kritik och analysera den. Ett parti som lagt systemkritiken i soptunnan och som mer och mer tappar de gröna värderingarna och drar åt det nyliberala hållet. Jag har inget förtroende kvar för ledningen, språkrör och partistyrelsen. Ett parti som inte längre förespråkar ekonomiska reformer och gör så många avsteg från gröna värderingar är omöjligt att stödja.

Som slutkläm lägger hon även till:

Men nu får det vara nog. Nyliberalerna verkar ha tagit över. Mp har då inget existensberättigande längre.

Fortsätt läsa Vad kommer att finnas kvar av miljöpartiet efter sommaren?

När Birger Schlaug, symbolen för grön politik, har blivit en fiende då är MP inte längre grönt.

Av Leif Engström

Fast nu är det Thomas Eriksson Gruppledare MP Stockholms läns landsting som påstår att Sverige var mindre grönt på Birger Schlaugs tid (SVT Opinion). Det kan möjligen var så inom många områden – men påståendet är en retorisk fint där han blandar om korten rejält. Jag följer nästan dagligen Birger Schlaugs idoga opinionsbildande arbete. Det är en viktig grön röst som inspirerar många gröna.En sak är säker: Om Sverige  är “grönare” idag än när Birger Schlaug var aktiv är det varken Thomas Erikssons eller nuvarande MPs förtjänst, möjligen Birgers.

Fortsätt läsa När Birger Schlaug, symbolen för grön politik, har blivit en fiende då är MP inte längre grönt.

Dags för Mårten Roslund att avgå

skriven av Kent Holmkvist och Julia Fedioutchek

Miljöpartiets problem verkar aldrig ta slut. Det är inte så länge sedan Mehmet Kaplan fick avgå från bostadsministerposten  för att han suttit på en middag med företrädare för högerextrem fascistisk grupp Gråa Vargarna. Nu har Grön Ungdoms ordförande Mårten Roslund spenderat en kväll av, någonting som närmast verkar vara krökning i glada vänners lag, med SDU-toppen Gustav Kasselstrand.

Fortsätt läsa Dags för Mårten Roslund att avgå

Hela samhällssystemet borde göras om

Skriven av Kent Holmkvist

Grön skatteväxling, sänkt arbetsgivaravgift, transaktionsskatter, jobblinjen, differentierad moms, bonus malus och avskaffat räntebidrag. Detta är termer som politiker använder dagligdags. Allt för att ge oss medborgare en känsla av att vi i Sverige är i miljökampens framkant. Samtidigt svälter människor i miljontals p g a av torkan som är en direkt konsekvens av vårt levnadssätt. Vi talar om att skapa jobb för att hålla upp tillväxten så att vi kan upprätthålla välfärden…. för oss… Vi verkar blunda för dom katastrofer som vår välfärd orsakar globalt.

Fortsätt läsa Hela samhällssystemet borde göras om

Centerns förslag om sänkt förtidspension för flyktingar luktar också populism

Skriven av: Kent Holmkvist

Centerns nya förslag om sänkt förtidspension för flyktingar luktar populism precis lika mycket som MPs förslag om fotbojan. Enligt argumentationen så har dessa flyktingar inte bidragit till socialförsäkringssystemet.

Fortsätt läsa Centerns förslag om sänkt förtidspension för flyktingar luktar också populism

Krig i världen – vilka behöver dem och varför.

 

skriven av Julia Fedioutchek

Kan fred uppnås med krig?

Varför har människor olika syn på innebörden av krig? För många är krig synonymt med kaos, massförstörelse och död, medan andra kan ana välstånd och till och med se offensiva krig som en garant för fred. För en del aktörer innebär krig stora ekonomiska vinster och till och med ett sätt att undanröja konkurrenter − krig som sker via ombud (proxy) innebär att de aktörer som initierar krig vanligtvis befinner sig fysiskt långt borta från slagfälten men ändå kan tjäna multum på de pågående och ofta utdragna militära konflikterna.

Krigets mekanism är utarbetad genom tiderna till sin perfektion, och så länge som denna monstruösa och cyniska mekanism fungerar, kommer det alltid att finnas krig och miljontals människor kommer fortsätta att lida och dö. Om man vill nå en förändring borde världssamfundet bryta ner krigets tillväxt och vidta åtgärder mot dem som berikar sig på krig. Frågan är bara om de aktörer som tjänar pengar på krig kommer att gå med på att frivilligt släppa taget om makten och rikedomarna och avsluta vansinnet? Att ett sådant beslut kan tas frivilligt framstår dock som mycket tveksamt, vilket ställer oss inför ett nytt dilemma – kan man endast eliminera krig med krig?

Fortsätt läsa Krig i världen – vilka behöver dem och varför.

Språkrörsbyte utan förändring räddar inte MP

Skriven av: Kent Holmkvist, Leif Engström, Julia Fedioutchek

Förtrollningen verkar vara bruten. Även miljöpartister som till alldeles nyligen visat sitt stöd för Gustaf Fridolin verkar nu ha tvivel. Det som krävdes var ett uttalande om att icke dömda flyktingar skulle kunna tvingas bära elektronisk fotboja – ett praktiskt och oetiskt förslag som andas symbolpolitik och populism, men vad som är värst av allt bereder vägen för den växande högervågen i landet.

Förutom historiska tveksamheter är det också en obehaglig realitet som gör Gustav Fridolins plats än mer osäker: En SIFO mätning, som publicerades efter hans uttalande, gav Miljöpartiet 3,2 %. Många miljöpartister börjar nog inse att det kan bli svårt att nå riksdagsspärren 2018 om det inte sker påtagliga förändringar inom en snar framtid. Den vanliga lösningen för politiska partier brukar vara att byta ledare. Så var det även i Miljöpartiet när Åsa Romson fick lämna. Detta trots att väldigt många ansåg att det egentligen borde ha varit Fridolin som skulle avgå från posten som språkrör.

Fortsätt läsa Språkrörsbyte utan förändring räddar inte MP

Grön kapitalism bromskloss eller framgångskoncept?

skriven av Leif Engström 

Ekomodernism och “grön kapitalism” har blivit helt dominerande i debatten om hur vi ska nå hållbarhet. Sedan länge handlar inte den dominerande miljödebatten om gränserna för vad vår planet och miljö tål utan hur kapitalismen, med ökande konsumtion, ska bli själva lösningen på miljöproblemen.

“Miljövänliga produkter” lyser neongröna i reklamen. Det spelar ingen roll om det handlar om oljebolag, hushållsmaskiner, elektronik eller rengöringsmedel. Alla beskrivs som gröna. Köpte du den senaste “miljövänliga” grästrimmern för ett år sedan så gör du en insats för miljön om du byter upp till årets modell som beskrivs som än mer gynnsam för miljön. Idéen om en grön kapitalism bygger på tron att det är andra värden än mesta möjliga avkastning som styr vår ekonomi. Men så  är det ju inte och har aldrig varit. Vår konsumtionskultur har på ett bedrägligt sätt flätats samman med hållbar utveckling och lösningen på miljöproblemen. Eftersom att vår ekonomi gjorts strukturellt beroende av tillväxt passar den ökade omsättningshastigheten av varor både politiker, företag och förstås rastlösa nutidsmänniskor i dess jakt på lycka.

Fortsätt läsa Grön kapitalism bromskloss eller framgångskoncept?

Symbolpolitiken – ett hot mot demokratin?

 skriven av Leif Engström, Julia Fedioutchek, Kent Holmkvist  

Efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm, där en person med utländsk påbrå har avsiktligt kört över människor med en kapad lastbil, byggs symbolpolitiken upp som ett åskmoln en varm sommar. Förutom att de olika partierna sluter upp kring snabbt framtagna förslag om hårdare tag mot asylsökande och migranter så kryddar man med sina egna förslag för att ge det egna partiet mer uppmärksamhet. Utspelet från Gustav Fridolin om fotboja på människor som fått avslag på sin asylansökan är ett exempel på sådan symbolpolitik som ger en dålig smak i munnen. Dels beroende på den oroväckande innebörden i uttalandet men också för att ett parti som Miljöpartiet med sin tidigare värdegrund har anslutit sig till denna typ av populistisk symbolpolitik. När det gäller själva förslaget så undrar man hur långt vissa partier kan tillåta sig att gå för att vinna billiga poäng hos allmänheten och ändå påstå att de strävar efter demokrati, öppenhet och allas lika värde!

Fortsätt läsa Symbolpolitiken – ett hot mot demokratin?