Nu lämnar jag Miljöpartiet

Skriven av: Kent Holmkvist

Idag har jag begärt utträde ur Miljöpartiet. En del kanske tycker det är trist. Andra kommer säkert att jubla. Efter kongressen 2016, när det gick upp för mig att ledande miljöpartister förde medlemmar bakom ljuset, har det varit en enda stor kamp. Nu efter kongressen 2017 är det bara att inse att Miljöpartiet har förändrats. Och hoppet, om att det åter skall bli vad det en gång var, är borta. I alla fall under överskådlig tid.

I och med att jag nu lämnar partiet så lyfts dock en börda från mina axlar. Det har varit enormt frustrerande att se Miljöpartiet helt sälja sin själ för maktens skull och därmed aktivt delta i att föra Sverige i en riktning som för mig är helt främmande. Att inte kunna, helt öppet, skriva om dom saker som jag har fått uppleva. Att hela tiden måsta “förpacka” det man skriver så folk förstår hur skadat vårt demokratiska system faktiskt är utan att skriva så pass kritiskt att man skadar det goda jobb som en del faktiskt gör.

Många har stört sig på dom kritiska texter som jag skrivit och andra har uppskattat dom. Att öppet kritisera sitt eget parti är ingen lätt sak men det är viktigt eftersom att annars ger man fritt spelrum för personer med andra ambitioner än att föra den politik väljarna satt dom att göra. Men att vara öppet kritisk mot sina egna partikamrater är bara meningsfullt under en förutsättning och den förutsättningen är att det finns hopp.

Ett hopp om att man kan vända partiet till vad det faktiskt är skapat för. Att det faktiskt driver samhället åt det håll som dess partiprogram lovar. Annars blir det bra ett slöseri med tid och dessutom en massa konflikter med människor som kanske inte alltid bryr sig om den ideologiska sidan av politiken utan mer om sin egen karriär. Nu finns det inget hopp längre.

Fortsätt läsa “Nu lämnar jag Miljöpartiet”

Arbetslinjen ställer svaga mot starka och dom svaga förlorar

Skriven av Kent Holmkvist

Hur gör man för att veta åt vilket håll dom politiska partierna vill dra samhället? Är inte det enklaste sättet att se på vad dom faktiskt gör? Alliansen satt i regeringsställning under många år då som genomförde det dom kallar ”arbetslinjen”. Det gick krasst sett ut på att straffa dom som inte hade ett lönearbete. D v s pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa. Dom svaga i samhället. Samtidigt gav dom skattelättnader till dom som hade arbete och pengar. Dom starka.

Det blir då, enligt mig, ganska tydligt att dom faktiskt vill ha ett samhälle där dom svaga skall vara i beroendeställning till dom starka. För mig är det varken rättvist eller bra för ett samhälle. Ett samhälle med stora ekonomiska skillnader har en tendens att bli ett samhälle med social oro, höga sjuktal, misär och elände.

Fortsätt läsa “Arbetslinjen ställer svaga mot starka och dom svaga förlorar”

ÄR DET INTE DAGS ATT GÅ VIDARE NU BIRGER SCHLAUG?

Av Leif Engström

Många är vi som i åratal kritiserat ett parti som inte längre är det miljöparti vi känt. Men diskussionen om huruvida MP är ett radikalt miljöparti eller inte är numera ganska överflödig. Partiet är ett mittenparti likt andra, om än med en något grönare profil. Partiet har synats och fått bekänna färg så varför fortsätta kritisera MPs politik som om partiet fortfarande vore en del av en grön rörelse?

PROCESSEN HAR PÅGÅTT LÄNGE
Utvecklingen mot ett (ny)liberalt mittenparti påbörjades långt före partiet bildade regering – en gradvis förändring som faktiskt pågått i över 10 år. Men frågan är då varför reaktionen och de interna protesterna blev så kraftiga först efter en tids regerande?
Det enkla svaret är att kompromisserna i regering blev för stora – men det är absolut inte hela sanningen. Det lite djupare svaret på frågan hänger ihop med MPs historia och partiets röstmaximering fram till 2014

Fortsätt läsa “ÄR DET INTE DAGS ATT GÅ VIDARE NU BIRGER SCHLAUG?”

Vad kommer att finnas kvar av miljöpartiet efter sommaren?

Skriven av: Kent Holmkvist

Jenny Nilsson, språkrör i Ö-vik, lämnar nu miljöpartiet. Och hon gör det med pukor och trumpeter och en svidande kritik av ledningen i Miljöpartiet. Hon skriver bl a:

Jenny Nilsson, numera fd språkrör för Miljöpartiet i Örnsköldsvik

Härmed går jag ut ur miljöpartiet. Jag kan inte längre stödja ett parti som tänker rösta ja till CETA, sålt brunkol, accepterar värdlandsavtalet m.m. och som har en sådan usel hantering av internkritiken och konsekvent vägrar ta till sig framförd kritik och analysera den. Ett parti som lagt systemkritiken i soptunnan och som mer och mer tappar de gröna värderingarna och drar åt det nyliberala hållet. Jag har inget förtroende kvar för ledningen, språkrör och partistyrelsen. Ett parti som inte längre förespråkar ekonomiska reformer och gör så många avsteg från gröna värderingar är omöjligt att stödja.

Som slutkläm lägger hon även till:

Men nu får det vara nog. Nyliberalerna verkar ha tagit över. Mp har då inget existensberättigande längre.

Fortsätt läsa “Vad kommer att finnas kvar av miljöpartiet efter sommaren?”

När Birger Schlaug, symbolen för grön politik, har blivit en fiende då är MP inte längre grönt.

Av Leif Engström

Fast nu är det Thomas Eriksson Gruppledare MP Stockholms läns landsting som påstår att Sverige var mindre grönt på Birger Schlaugs tid (SVT Opinion). Det kan möjligen var så inom många områden – men påståendet är en retorisk fint där han blandar om korten rejält. Jag följer nästan dagligen Birger Schlaugs idoga opinionsbildande arbete. Det är en viktig grön röst som inspirerar många gröna.En sak är säker: Om Sverige  är “grönare” idag än när Birger Schlaug var aktiv är det varken Thomas Erikssons eller nuvarande MPs förtjänst, möjligen Birgers.

Fortsätt läsa “När Birger Schlaug, symbolen för grön politik, har blivit en fiende då är MP inte längre grönt.”

Dags för Mårten Roslund att avgå

skriven av Kent Holmkvist och Julia Fedioutchek

Miljöpartiets problem verkar aldrig ta slut. Det är inte så länge sedan Mehmet Kaplan fick avgå från bostadsministerposten  för att han suttit på en middag med företrädare för högerextrem fascistisk grupp Gråa Vargarna. Nu har Grön Ungdoms ordförande Mårten Roslund spenderat en kväll av, någonting som närmast verkar vara krökning i glada vänners lag, med SDU-toppen Gustav Kasselstrand.

Fortsätt läsa “Dags för Mårten Roslund att avgå”

Hela samhällssystemet borde göras om

Skriven av Kent Holmkvist

Grön skatteväxling, sänkt arbetsgivaravgift, transaktionsskatter, jobblinjen, differentierad moms, bonus malus och avskaffat räntebidrag. Detta är termer som politiker använder dagligdags. Allt för att ge oss medborgare en känsla av att vi i Sverige är i miljökampens framkant. Samtidigt svälter människor i miljontals p g a av torkan som är en direkt konsekvens av vårt levnadssätt. Vi talar om att skapa jobb för att hålla upp tillväxten så att vi kan upprätthålla välfärden…. för oss… Vi verkar blunda för dom katastrofer som vår välfärd orsakar globalt.

Fortsätt läsa “Hela samhällssystemet borde göras om”

Centerns förslag om sänkt förtidspension för flyktingar luktar också populism

Skriven av: Kent Holmkvist

Centerns nya förslag om sänkt förtidspension för flyktingar luktar populism precis lika mycket som MPs förslag om fotbojan. Enligt argumentationen så har dessa flyktingar inte bidragit till socialförsäkringssystemet.

Fortsätt läsa “Centerns förslag om sänkt förtidspension för flyktingar luktar också populism”

Krig i världen – vilka behöver dem och varför.

 

skriven av Julia Fedioutchek

Kan fred uppnås med krig?

Varför har människor olika syn på innebörden av krig? För många är krig synonymt med kaos, massförstörelse och död, medan andra kan ana välstånd och till och med se offensiva krig som en garant för fred. För en del aktörer innebär krig stora ekonomiska vinster och till och med ett sätt att undanröja konkurrenter − krig som sker via ombud (proxy) innebär att de aktörer som initierar krig vanligtvis befinner sig fysiskt långt borta från slagfälten men ändå kan tjäna multum på de pågående och ofta utdragna militära konflikterna.

Krigets mekanism är utarbetad genom tiderna till sin perfektion, och så länge som denna monstruösa och cyniska mekanism fungerar, kommer det alltid att finnas krig och miljontals människor kommer fortsätta att lida och dö. Om man vill nå en förändring borde världssamfundet bryta ner krigets tillväxt och vidta åtgärder mot dem som berikar sig på krig. Frågan är bara om de aktörer som tjänar pengar på krig kommer att gå med på att frivilligt släppa taget om makten och rikedomarna och avsluta vansinnet? Att ett sådant beslut kan tas frivilligt framstår dock som mycket tveksamt, vilket ställer oss inför ett nytt dilemma – kan man endast eliminera krig med krig?

Fortsätt läsa “Krig i världen – vilka behöver dem och varför.”

Språkrörsbyte utan förändring räddar inte MP

Skriven av: Kent Holmkvist, Leif Engström, Julia Fedioutchek

Förtrollningen verkar vara bruten. Även miljöpartister som till alldeles nyligen visat sitt stöd för Gustaf Fridolin verkar nu ha tvivel. Det som krävdes var ett uttalande om att icke dömda flyktingar skulle kunna tvingas bära elektronisk fotboja – ett praktiskt och oetiskt förslag som andas symbolpolitik och populism, men vad som är värst av allt bereder vägen för den växande högervågen i landet.

Förutom historiska tveksamheter är det också en obehaglig realitet som gör Gustav Fridolins plats än mer osäker: En SIFO mätning, som publicerades efter hans uttalande, gav Miljöpartiet 3,2 %. Många miljöpartister börjar nog inse att det kan bli svårt att nå riksdagsspärren 2018 om det inte sker påtagliga förändringar inom en snar framtid. Den vanliga lösningen för politiska partier brukar vara att byta ledare. Så var det även i Miljöpartiet när Åsa Romson fick lämna. Detta trots att väldigt många ansåg att det egentligen borde ha varit Fridolin som skulle avgå från posten som språkrör.

Fortsätt läsa “Språkrörsbyte utan förändring räddar inte MP”