Det är ovärdigt Sverige att anklaga någon med hemlig bevisning

– Vi måste kunna lita på våra ledare.
– Du måste släppa detta, det skadar partiet
– Varför låter du inte detta vara?

Detta är typiska kommentarer som jag fick på den tiden jag fortfarande var medlem i Miljöpartiet och tog upp frågan om tjänstemannen som blev sparkad med hjälp av hemlig bevisning. Detta gällande hans relation till främmande makt. Idag är jag inte längre medlem i partiet och frågan möts med tystnad, numera inte bara från Miljöpartiets ledning, utan även av media. När partiet hela tiden tystar ner frågan så blir det inte så mycket för media att skriva om. Sedan hänvisar alla hela tiden till Stenvinkel som är anställd och inte förtroendevald vilket gör vikten att svara inför allmänheten mindre avgörande.

Jag ska börja med att berätta varför jag inte kan låta detta vara. Jag tycker det är osmakligt om det visar sig att bevis inte finns och att då ledande miljöpartister ändå gått in och aktivt hindrat tjänstemannen att få ny anställning genom att hänvisa till hemlig bevisning. Och dessutom måste vi värna om vår demokrati. Om det är så att man i ett riksdagsparti kan ha maktkluster som missbrukar sin ställning så är det skadligt för demokratin och landet.

Det verkar vara alldeles för många som varit inblandad i detta för att kunna skylla på enskild inkompetens. Dom saker vi har att förhålla oss till blir då:

  1. Det finns bevis för att tjänstemannen har haft otillbörlig kontakt med främmande makt.
  2. Det finns inga bevis för att han haft det

Fortsätt läsa “Det är ovärdigt Sverige att anklaga någon med hemlig bevisning”

Dags för en öppen utredning om vad som händer på MPs kansli

När Pernilla Stålhammar blev petad, både som utrikespolitisk talesperson och från utrikesutskott, öppnades ett fönster in mot en partiledning i fritt fall och utan ledarskap. Man har på ett unket och inkompetent sätt underlåtit att ingripa när det kokats en brygd av politik, maktambitioner och hat efter en kärleksrelation.

När tjänstemannen utpekades som en säkerhetsrisk 2015 med otillbörlig kontakt med främmande makt var det tjänstemannens f.d. kärleksrelation Pernilla Stålhammar, som tillsammans med statssekreterare Eva Svedling och kanslichef Anna Stenvinkel, initierade och var drivande enligt Aftonbladet och ett brev som vi tagit del av. Pernilla Stålhammar bekräftar också sin roll på det nu redigerade FB-inlägget. Man startade en häxprocess som innebar att tjänstemannen lämnade med ett avgångsvederlag på ca 600 000 kr.

Fortsätt läsa “Dags för en öppen utredning om vad som händer på MPs kansli”

Sverige behöver ett parlamentariskt trovärdigt grönt alternativ

Över 15 000 forskare från 184 olika länder har nu gått ut med en varning till mänskligheten. Dom talar inte längre om lite stigande vattennivåer och lite varmare klimat. Nu talar dom om mänsklighetens överlevnad. Dom menar att världen behöver rejäla förändringar och dessa förändringar behövs nu. Inget mer småduttande, som 60 kr mer i flygskatt, utan märkbara rejäla förändringar.

Detta kommer naturligtvis att påverka oss medborgare och vårt sätt att leva. Men om mänsklighetens överlevnad ligger i andra vågskålen så känns det fånigt om vi ignorerar denna varning. Dessutom känns det rakt av elakt mot våra barn och barnbarn. En förutsättning för att göra dessa förändringar är att våra ledare börjar tala öppet om dessa problem och informerar folket om att tiden för förändringar är nu… inte om 20 år.

Fortsätt läsa “Sverige behöver ett parlamentariskt trovärdigt grönt alternativ”

Miljöpartiet är inte längre ett fredsparti

Vi har tidigare skrivit, här på Grön Nystart, om Rasmus Lings utfall mot fredsdemonstrationen i Göteborg. Miljöpartiet skapades en gång ur freds- och miljörörelsen och har genom historien haft just fredsfrågor som en paradgren. Men någonting har hänt inom Miljöpartiet. Först röstade dom igenom värdlandsavtalet. Dom motsatte sig inte militärövningen Aurora som just nu pågår tillsammans med flera NATO-länder. Rasmus Ling går ut i Göteborgsposten och försöker demonisera fredsdemonstrationen mot Aurora. Men det finns fler inom MP som inte vill kännas vid partiets ursprung ur fredsrörelsen.

Det finns en facebookgrupp som heter Miljöpartister i Sverige där många miljöpartister samlas för att diskutera politik. Jag tänkte citera några rader ur en diskussion där:

Fortsätt läsa “Miljöpartiet är inte längre ett fredsparti”

Avskaffa RUT och ROT och ge pengarna till Ekobrottsmyndigheten

Skriven av: Kent Holmkvist

RUT och ROT-avdraget har nu funnits i Sverige en längre tid. Hela konceptet går ut på att skattebetalarna bekostar en stor del av renoveringar och hemtjänster. En klar majoritet av dom som nyttjar dessa tjänster är människor med god ekonomi. Anledning är enkel. Man måste betala hälften själv. Har man dåligt med pengar så är det kanske inte lätt att skrapa ihop ens hälften av vad tjänsten kostar.

Om man använder ROT så finns det dock lösningar på detta. Då kan man nämligen låna hälften av kostnaden för renoveringen och lämna den andra hälften av räkningen till skattebetalarna. Kontentan av detta är att värdet på den fastighet, som skattebetalarna varit med att subventionera, ökar i värde och att bankerna får tjäna ännu mer pengar på utlåning. Den belöning som går till dom mindre välbeställda är ett jobb. Ett jobb där dom måste betala skatt. En skatt som är med och bekostar dom välbeställdas hus som dom just varit med om att renovera.

Fortsätt läsa “Avskaffa RUT och ROT och ge pengarna till Ekobrottsmyndigheten”

Uppbrottet från ett post-ekologiskt parti

Många av oss som var med och grundade miljöpartiet var på det klara med att ett nytt parti med rötter i alternativrörelsen måste till varje pris undvika den auktoritets- och personfixering som fanns – och finns – i så gott som alla andra partier.

Därför upprättades en rad regler som skulle motverka fåvälde och toppstyrning. Viktigast av dessa regler var en begränsning av hur många gånger en person skulle få sitta på en och samma post samt förbudet mot mångsyssleri. Dessutom skulle personkulten förhindras genom att partiet inte skulle hålla sig med en partiledare. Ganska snart valde man att ha språkrör – en kvinna och en man och jämlik representation mellan könen blev normen. Allt detta och fler saker därtill skakade om bland dåtidens etablerade politiker, av vilka många hade suttit på sina bekväma stolar i åratal.

Fortsätt läsa “Uppbrottet från ett post-ekologiskt parti”

Nu lämnar jag Miljöpartiet

Skriven av: Kent Holmkvist

Idag har jag begärt utträde ur Miljöpartiet. En del kanske tycker det är trist. Andra kommer säkert att jubla. Efter kongressen 2016, när det gick upp för mig att ledande miljöpartister förde medlemmar bakom ljuset, har det varit en enda stor kamp. Nu efter kongressen 2017 är det bara att inse att Miljöpartiet har förändrats. Och hoppet, om att det åter skall bli vad det en gång var, är borta. I alla fall under överskådlig tid.

I och med att jag nu lämnar partiet så lyfts dock en börda från mina axlar. Det har varit enormt frustrerande att se Miljöpartiet helt sälja sin själ för maktens skull och därmed aktivt delta i att föra Sverige i en riktning som för mig är helt främmande. Att inte kunna, helt öppet, skriva om dom saker som jag har fått uppleva. Att hela tiden måsta “förpacka” det man skriver så folk förstår hur skadat vårt demokratiska system faktiskt är utan att skriva så pass kritiskt att man skadar det goda jobb som en del faktiskt gör.

Många har stört sig på dom kritiska texter som jag skrivit och andra har uppskattat dom. Att öppet kritisera sitt eget parti är ingen lätt sak men det är viktigt eftersom att annars ger man fritt spelrum för personer med andra ambitioner än att föra den politik väljarna satt dom att göra. Men att vara öppet kritisk mot sina egna partikamrater är bara meningsfullt under en förutsättning och den förutsättningen är att det finns hopp.

Ett hopp om att man kan vända partiet till vad det faktiskt är skapat för. Att det faktiskt driver samhället åt det håll som dess partiprogram lovar. Annars blir det bra ett slöseri med tid och dessutom en massa konflikter med människor som kanske inte alltid bryr sig om den ideologiska sidan av politiken utan mer om sin egen karriär. Nu finns det inget hopp längre.

Fortsätt läsa “Nu lämnar jag Miljöpartiet”

Arbetslinjen ställer svaga mot starka och dom svaga förlorar

Skriven av Kent Holmkvist

Hur gör man för att veta åt vilket håll dom politiska partierna vill dra samhället? Är inte det enklaste sättet att se på vad dom faktiskt gör? Alliansen satt i regeringsställning under många år då som genomförde det dom kallar ”arbetslinjen”. Det gick krasst sett ut på att straffa dom som inte hade ett lönearbete. D v s pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa. Dom svaga i samhället. Samtidigt gav dom skattelättnader till dom som hade arbete och pengar. Dom starka.

Det blir då, enligt mig, ganska tydligt att dom faktiskt vill ha ett samhälle där dom svaga skall vara i beroendeställning till dom starka. För mig är det varken rättvist eller bra för ett samhälle. Ett samhälle med stora ekonomiska skillnader har en tendens att bli ett samhälle med social oro, höga sjuktal, misär och elände.

Fortsätt läsa “Arbetslinjen ställer svaga mot starka och dom svaga förlorar”

Är partistyrelsen i Miljöpartiet för eller emot CETA?

Gästskribent: Jenny Nilsson, lokalt språkrör Mp Örnsköldsvik.

Miljöpartiet har under mandatperioden fått kompromissa bort många av sina gröna kärnfrågor. En av dom frågor som ännu inte avgjorts är frågan om CETA-avtalet. CETA-avtalet är ett frihandelsavtal med Kanada som innehåller komponenter som får varje nyliberal att hoppa upp och ner av lycka. Däribland komponenter som investeringsskyddsklausuler som byter namn med jämna mellanrum allt eftersom kritiken mot dom ökar. Innehållet ändras dock inte nämnvärt. Just nu heter den klausulen visst ICS.

Den gröna rörelsen i världen är starkt kritiska till avtal av denna typ. Detta p g a att statens makt minskar och dom globala storföretagens ökar. Det finns klara risker att demokratiska beslut hindras om vi skriver på avtal med denna typ av innehåll.

Fortsätt läsa “Är partistyrelsen i Miljöpartiet för eller emot CETA?”

ÄR DET INTE DAGS ATT GÅ VIDARE NU BIRGER SCHLAUG?

Av Leif Engström

Många är vi som i åratal kritiserat ett parti som inte längre är det miljöparti vi känt. Men diskussionen om huruvida MP är ett radikalt miljöparti eller inte är numera ganska överflödig. Partiet är ett mittenparti likt andra, om än med en något grönare profil. Partiet har synats och fått bekänna färg så varför fortsätta kritisera MPs politik som om partiet fortfarande vore en del av en grön rörelse?

PROCESSEN HAR PÅGÅTT LÄNGE
Utvecklingen mot ett (ny)liberalt mittenparti påbörjades långt före partiet bildade regering – en gradvis förändring som faktiskt pågått i över 10 år. Men frågan är då varför reaktionen och de interna protesterna blev så kraftiga först efter en tids regerande?
Det enkla svaret är att kompromisserna i regering blev för stora – men det är absolut inte hela sanningen. Det lite djupare svaret på frågan hänger ihop med MPs historia och partiets röstmaximering fram till 2014

Fortsätt läsa “ÄR DET INTE DAGS ATT GÅ VIDARE NU BIRGER SCHLAUG?”